Logo Rijksoverheid

Workshops

Bekijk onderstaand de workshops per ronde.

Workshopronde 1 (13.00 – 14.00)

1. Verken en ontdek de Atlas Leefomgeving

Wat ga je doen?
In deze workshop nemen wij je mee in de wondere wereld die Atlas Leefomgeving heet. Wij dagen je uit de Atlas Leefomgeving samen met ons nog mooier en beter te maken. We nemen je in vogelvlucht mee door de laatste ontwikkelingen binnen de Atlas. Ontdek hoe de tool ‘Check je plek’ in elkaar zit en hoor hoe we deze tool hebben ontwikkeld. Maak kennis met At Atlas en hoor van ons hoe we hem gebruiken voor de Atlas. Ook presenteren wij de resultaten van het gebruikersonderzoek. Hoe ervaarde het gebruikerspanel de Atlas? En waar zien zij ruimte voor verbetering? Daarna nodigen wij je uit om met ons mee te denken. Hoe denk jij dat de Atlas Leefomgeving nog beter, toegankelijker en aantrekkelijker kan worden? Wat zou jij graag op de Atlas terug willen zien? En welke creatieve ideeën heb jij om de Atlas onder de aandacht te brengen? Zo kunnen straks nog meer mensen kennis maken met de Atlas. Grijp je kans en laat jouw mening horen. En wie weet, zie jij straks jouw idee terug op de Atlas Leefomgeving.

Voor wie?
Voor professionals en iedereen die wil weten hoe het gaat met de kwaliteit van zijn of haar eigen leefomgeving. En voor iedereen die het leuk vindt om met ons mee te denken hoe wij de Atlas Leefomgeving nog toegankelijker, beter en aantrekkelijker kunnen maken.

Waarom deelnemen?
In deze webinar vertellen wij jou alles over de ontwikkelingen binnen de Atlas Leefomgeving. Dit is je kans om jouw mening en ideeën met ons te delen. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat meer mensen de Atlas Leefomgeving gaan verkennen en ontdekken.

Spreker
Miranda Mesman, projectleider Atlas Leefomgeving bij het RIVM

 

2. Showcase Utrecht: (Ruimtelijke) informatie over de leefomgevingskwaliteit op kaart

Wat ga je doen?
De informatie over de omgeving is belangrijk om een vergunningaanvraag goed te kunnen beoordelen. Als iemand toestemming vraagt om te gaan graven, moet je weten hoe schoon de grond is. Die omgevingsinformatie zou ontsloten worden via de Laan van de Leefomgeving. Deze is voorlopig buiten de scope van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Maar er is wel behoefte aan die omgevingsinformatie.

Die omgevingsinformatie wordt nu bij verschillende organisaties ontsloten. De Regio Utrecht vindt het belangrijk dat er één plek komt voor deze informatie. Waar mensen met een klik op de kaart de omgeving van een vergunningaanvraag kunnen bekijken. Geodan ontwikkelde een showcase met de Atlas-viewer als vertrekpunt. Vanuit een casus bekijken we de vraagstelling en het initiatief tot een showcase binnen de Atlas Leefomgeving als oplossingsrichting.

Voor wie?
(Beleids)ambtenaren betrokken bij de Omgevingswet, andere overheidsinstanties, burgers.

Waarom deelnemen?
In deze webinar maak je kennis met de mogelijkheden van een nieuw platform voor het vinden en toepassen van relevante informatie over de fysieke omgevingskwaliteit in het kader van de Omgevingswet.

Spreker
Luc de Horde, provincie Utrecht
Peter de Graaf, Geodan

Workshopronde 2 (14.00 – 15.00)

3. Met de Atlas Leefomgeving een gebied herontwikkelen. Ga jij de uitdaging aan?

Wat ga je doen?
De gemeente Aalten staat voor een bouwopgave. De bevolking groeit en er is een woningtekort. Maar bouwen in een bepaald gebied, dat is zo makkelijk nog niet. Want waar ga je dat doen? En hoe houd je rekening met bewonerswensen en de gemeentelijke visie? Hoe zorg je dat de identiteit van dat gebied bewaard blijft? En zorg je dat zo’n gebied leefbaar wordt en/of blijft? Tijdens deze werksessie ga jij een deel van het gebied Aalten Kern Zuidoost fictief herontwikkelen. Eerst ga je het gebied op de Atlas Leefomgeving bekijken. Hoe staat het met de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast en de externe veiligheid? Dan ga je aan de slag om dit gebied te herontwikkelen. Vertrekpunt is de woonopgave van de gemeente en de gebiedsidentiteit. Aan het eind van de sessie vergelijken we het gemaakte ontwerp met de ontwerpen die gemaakt zijn door burgers en raadsleden uit de gemeente Aalten. Deze ontwerpen zijn gemaakt met het programma Tygron. Dat programma laat met een score zien hoe goed rekening is gehouden met verschillende aspecten van de leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld de externe veiligheid en het geluid. Zo zie je direct wat voor gevolgen gemaakte keuzes hebben. Ga jij de uitdaging aan en ontwikkel jij mee?

Voor wie?
Burgers en gemeentelijke bestuurders die samen willen werken om verschillende belangen te verenigen in een gezamenlijk plan.

Waarom deelnemen?
Tijdens deze werksessie leer je hoe je met elkaar samenwerkt om een deel van het gebied Aalten Kern Zuidoost fictief te herontwikkelen. Ook ontdek je hoe je de Atlas Leefomgeving kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de leefomgeving van een bepaald gebied.

Spreker
Nancy Oberijé, Oostkracht10

 

4. Een gezonde, groene leefomgeving: meer waard dan je denkt  

Wat ga je doen?
We gaan onderzoeken hoe beleidsmakers een gezonde leefomgeving beter in ruimtelijke en infrastructurele plannen mee kunnen nemen. In de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) ontwikkelt de provincie Utrecht samen met ontwerpers, ontwikkelaars, bouwbedrijven, wetenschappers, overheden én inwoners concrete en praktische oplossingen met impact op gezond leven in stedelijke gebieden. Zo komen ze samen tot evidence based ontwerpprincipes voor een gezonde en groene stad. Hoor van Erik Tielemans (kwartiermaker regionaal werken bij het RIVM) en Hanneke Zijtvelt (programmamanager DKH GSL) hoe ze dat doen.

De bevolking van Dordrecht groeit en er moeten 10.000 woningen bij komen. Het plan is om kleine binnenstedelijke bouwlocaties te gebruiken om zo het buitengebied te kunnen houden. Juist in een verdichtende stad is een groot robuust groengebied gewenst. Ellen Kelder van de gemeente Dordrecht en Armand Paardekooper van architectenbureau Mecanoo vertellen over de Dordtwijkzone. Dit gebied met veel sportparken werd niet optimaal gebruikt. Nu wordt het omgevormd tot Stadspark XL: een groot park waar iedereen wil zijn. Zo wil Dordrecht bijdragen aan een gezonde stad én zorgen voor meer biodiversiteit en een klimaatbestendige stad.

Dordrecht was ook partner in de city deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’. Doel is om in de praktijk te onderzoeken hoe we de waarden van groen en water economisch kunnen bepalen. Want groen is geen kostenpost, maar is juist van waarde in steden. Zowel maatschappelijk als financieel. Ton de Nijs (projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal, RIVM) en Daan van Gent (senior adviseur Decisio) vertellen over hun maatschappelijke businesscase voor de herontwikkeling van de Dordtwijkzone. Met de Groene Baten-planner brachten zij de maatschappelijke en financiële baten van groen voor gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit in kaart.

Voor wie?
Voor stedenbouwkundigen, planologen en iedereen die meer wil weten over een gezonde en groene leefomgeving.

Waarom deelnemen?
Na deze webinar weet jij dat groen meer waard is dan je misschien denkt.

Sprekers
Hanneke Zijtveld, programmamanager Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven
Ellen Kelder, Gemeente Dordrecht,
Armand Paardekooper, Mecanoo
Ton de Nijs, RIVM, projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal
Ramon Koopman, RIVM
Daan van Gent, senior adviseur Decisio

Workshopronde 3 (15.00 – 16.00)

5. MEES Belevingsapp: hoe ervaar je jouw buurt?

Wat ga je doen?
Wat vinden inwoners van hun eigen leefomgeving? Wat zijn prettige plekken in de buurt? Hoe ervaren mensen de luchtkwaliteit, of bijvoorbeeld het groen? En kunnen we deze informatie dan gebruiken in de Atlas Leefomgeving? Deze vragen staan centraal tijdens de sessie over de MEES Belevingsapp. In deze app kunnen inwoners melden wat zij nu écht van hun leefomgeving vinden. De provincie Utrecht, het RIVM en studenten van de Universiteit en Hogeschool Utrecht ontwikkelden deze app.

De MEES Belevingsapp wordt als prototype nu verder ontwikkeld. Denk je met ons mee over de doorontwikkeling? En over hoe dit soort belevingsdata in de Atlas Leefomgeving kan worden ontsloten? Ga samen met ons op zoek naar vernieuwende mogelijkheden om beleving te meten en in te zetten in toekomstige pilotprogramma’s.

Voor wie?
Voor iedereen van inwoners tot beleidsambtenaren en bewonerscollectieven die mee willen denken naar mogelijkheden om beleving te meten.

Waarom deelnemen?
Tijdens deze webinar maak je kennis met het prototype van de MEES Belevingsapp. En ga je met ons verkennen hoe je beleving kunt meten en welke mogelijkheden dit biedt.

Sprekers
Geert Verhoofstad
Juul Nelissen, Student Hogeschool Utrecht
Henri de Ruiter, RIVM

 

6. Met framing effectief risicocommunicatie inzetten

Wat ga je doen?
Woorden zijn nooit neutraal. Er is een verschil tussen wat je zegt en wat anderen horen. Dat heeft te maken met de manier waarop je de boodschap verpakt. Ofwel, het ‘frame’ dat je kiest. Bij framing gebruik je specifieke taal om jouw boodschap over te brengen. Zo kun je bewust en strategisch je boodschap ‘framen’. Daarmee vergroot je de kans dat je boodschap aankomt zoals jij die hebt bedoeld. Dat is zeker belangrijk bij boodschappen die abstract zijn of onrust kunnen veroorzaken. Laat je meenemen in de kunst van het framen door de framing-specialisten van Taalstrategie. Welke woorden werken? En welke valkuilen moet je voorkomen? Als casus gebruiken we drie activiteiten uit het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit register verzamelt informatie over de externe veiligheidsrisico’s rondom de opslag, het vervoer en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Het is heel belangrijk om zorgvuldig over de risico’s van deze activiteiten te communiceren. In deze workshop ga je met deze uitdaging aan de slag.

Voor wie?
Beleidsambtenaren en professionals die zich met risicocommunicatie bezighouden.

Waarom deelnemen?
Tijdens deze webinar krijg je praktische tips om bewuster en strategischer te communiceren (over risico’s).

Sprekers
Sarah Gagestein, framingexpert bij Taalstrategie